Specialisme

Waterblazen

Omschrijving

Waterblaas methode

Bij werkzaamheden in het waternet streven we er altijd naar zo weinig mogelijk overlast voor de klant te veroorzaken. Ondanks dit dienen we met enige regelmaat aanpassingen en aftakkingen te realiseren aan het waterleidingnet. Tegenwoordig maken we gebruik van de blaastechniek. Deze nieuwe techniek is afkomstig uit de gaswereld en is vanaf 2012 ook (beperkt) beschikbaar voor de waterwereld. Het zetten van blazen in de gastechniek is een werkmethode welke al jaren lang wordt toegepast met groot succes. Door innoveren en uit te proberen kom je er immers achter dat deze techniek eveneens weliswaar op beperkte schaal ( momenteel tot en met een leiding doorsnede van 200 mm) toepasbaar is binnen de watertechniek.

Door toepassing van deze techniek beperken we het aantal onderbrekingsminuten welke voor onze opdrachtgevers van groot belang zijn, aangezien de afnemers van het waternet ten alle tijden dienen te beschikken over een ongestoorde watertoevoer.

Met onze opdrachtgevers innoveren we constant middels toepassing van efficiëntere en kostenbesparende methodes om de waterleidingen af te sluiten. De werkwijze die we nu hanteren kost namelijk veel tijd en geld. Naast de inzet van blazen in de gastechniek zijn we begonnen met de innovatie van het toepassen van blazen binnen de watertechniek waarmee we leidingdelen kunnen afsluiten.

Momenteel passen we de waterblazen veelvuldig toe in Wijksaneringsprojecten waarbij het oude leidingstelstel vervangen wordt door nieuwe leidingen. Op het moment dat deze aangelegd zijn dienen we de oude leidingen uit te nemen en te koppelen aan het nieuwe aangelegde leidingdeel. Door toepassing van de waterblazen is het mogelijk om inbouwingen te realiseren zonder dat de klanten c.q. bewoners hier iets van merken waardoor we onze klanten tijdens werkzaamheden te allen tijde van water kunnen blijven voorzien.

Bij de gasblaastechniek wordt een soort ballon in de leiding gebracht en opgeblazen. Die ballon noemen we een ‘gasblaas’ en bestaat eigenlijk uit twee ballonen, een binnen- en buitenballon. Over de blaas zit een rode
latex voering, waarbij een groot gedeelte uit antislip materiaal bestaat. Dat laatste is om te voorkomen dat de blaas in de leiding wegglijdt. Middels speciale apparatuur en opzetstukken wordt de blaas in het leidingdeel gebracht en vervolgens middels een compressor opgepompt met een druk van ca. 4 bar. Hoe hoger de druk in de blaas, hoe meer deze tegen de leidingwand wordt geperst. Op die manier sluiten we
de leiding af en zorgen we dat het water niet meer door het leidingdeel kan stromen. Daarna blazen we aan dezelfde kant van de leiding een tweede blaas op. Volgens de veiligheidsvoorschriften uit de gassector is dit nodig om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Door de tweede blaas te plaatsen voorkomen we
namelijk dat de eerste blaas wordt weggeduwd door de druk in de leiding. Op basis van deze techniek is het mogelijk om zonder toepassing van extra afsluiters een leiding deel te onderbreken.

BGM Infra Cuijk

Simon Homburgstraat 17
5431 NN Cuijk

Postbus 43
5430 AA Cuijk

T +31 485 31 61 47