Specialisme

Grondzuigtechniek

Omschrijving

Komt u er niet bij dan zuigen wij

De Nederlandse bodem komt steeds voller te liggen met kabels en leidingen. Steeds vaker komt het voor dat er d.m.v. machinaal graven kabels –en leidingen geraakt worden, met als gevolg dat er grote (gevolg)schades geclaimd worden. Om dit te vermijden beschikken wij over een grondzuigwagen binnen ons machinepark.

Grondzuigen is een nieuwe moderne techniek waar met een speciaal ontwikkelde "zuigwagen" de ondergrondse infrastructuur kan worden blootgelegd, zonder beschadigingen van de in de bodem aanwezige boomwortels, kabels en leidingen. Grondzuigmachines kunnen worden ingezet in grond-, water- en wegenbouw, bij kabel- en leidingbeheer, railbeheer, maar ook bij milieu, precisiewerk en werkzaamheden in de industrie. Deze techniek wordt met name toegepast op locaties waar beperkte ruimte aanwezig is en/of daar waar op risicovolle locaties materiaal verwijderd dient te worden. Door toepassing van deze zuiginstallatie wordt het aantal schades aan kabels en leidingen tot een minimum beperkt. Door het gebruik van een op afstand bestuurbaar mechanisme kan dit zeer precies en secuur worden uitgevoerd, waardoor zeker in risicogebieden, sneller en veiliger (voor mens en omgeving) gewerkt kan worden.

Waar in te zetten:

  • Tussen de kabels en leidingen
  • Opzoeken van storingen aan kabels en leidingen
  • Petrochemische industrie
  • Bij rioolproblemen onder de woning en/of kelderbouw
  • Vrij zuigen van wortels t.b.v. grondverbetering en evt. beluchtingsgaten
  • Voor het maken van proefsleuven

Onze grondzuigwagens hebben als voordeel dat kabels en leidingen niet beschadigen en de grond direct wordt opgeslagen in de opslagcontainer van de zuigwagen. Indien nodig kunnen we door de ingebouwde compressor gebruik maken van luchtgereedschap om zo de grond los te woelen. Er vind geen vervuiling van de omgeving plaats de wagen slaat alles op tot dat de container vol zit en deze vervolgens kan kiepen in een container of gewoon weer terug in het gat.

Een wagen die alle soorten grondstoffen kan zuigen zoals zand, grond, klei, grind, tot stenen van wel 25 cm.
Met onze geluidsarme wagen en een mega-arm van 9 meter hebben we een groot bereik. Daarnaast is de wagen hydrostatisch te besturen waardoor er geen tijd verloren gaat met in- en uitstappen.
 

 

BGM Infra Cuijk

Simon Homburgstraat 17
5431 NN Cuijk

Postbus 43
5430 AA Cuijk

T +31 485 31 61 47