Specialismen

Grondzuigtechniek

Grondzuigen is een nieuwe moderne techniek waar met een speciaal ontwikkelde “zuigwagen” de ondergrondse infrastructuur feilloos zonder enige schade aan de ondergrondse infrastructuur (kabels- en of leidingen) worden blootgelegd. Moet u graafwerkzaamheden uitvoeren op een kwetsbare locatie met kabels en leidingen? Dan is grondzuigen een veiliger, beter en sneller alternatief dan graven met een graafmachine. Een zandzuiger werkt snel en beperkt de overlast tot een minimum. U voorkomt elke kans op graafschade.

Grondzuigen is een veilige, schone en effectieve manier van grondwerk en zowel sneller en goedkoper dan traditionele methodes in het grondwerk. Door de inzet van een zuig auto wordt kabel- en leidingschade door graafwerkzaamheden voorkomen. Als organisatie beschikken wij over de beste specialistische medewerkers en het nieuwste materieel om grondwerk op een goede en efficiënte manier uit te voeren.

Specialismen

Waterblaas

Waterblazen zetten is een effectief middel om stukken leidingnet af te kunnen sluiten, zodat er zo weinig mogelijk overlast is. Door toepassing van deze techniek beperken we het aantal onderbrekingsminuten welke voor onze opdrachtgevers van groot belang zijn, aangezien zij over een ongestoorde watertoevoer willen beschikken.

Om leidingen af te sluiten tijdens werkzaamheden, worden in zowel het waterleidingnet zogeheten blaasafsluitingen toegepast. Deze techniek komt uit de gaswereld en is vanaf 2012 ook beschikbaar voor de waterwereld. Door twee ballonnen in ons leidingnet op te blazen konden we een specifiek leidingdeel afsluiten, zonder inzet van afsluiters, hetgeen complex én duur in aanschaf is. Bij werkzaamheden streven we er altijd naar zo weinig mogelijk overlast voor de klant te veroorzaken.

Specialismen

Pneumatische raketpersingen

Pneumatisch doorpersen wordt vaak gebruikt voor een doorpersing onder een weg door en heeft dan ook als voordeel dat het weinig overlast voor de omgeving geeft. Deze techniek kan alleen in een recht boortracé toegepast worden. Wij kunnen doorpersingen van stalen buizen verzorgen met diameters van 114 mm tot 1220 mm (4” – 48”) over lengtes tot 80 meter. Deze techniek is ongestuurd en heeft een beperkte nauwkeurigheid en is daardoor tamelijk gevoelig voor afwijkingen.

Specialismen

Gestuurde boringen (HDD)

Met de HDD-boortechniek (Horizontal Direction Drilling) kunnen we op eenvoudige wijze objecten sleufloos kruisen over grotere afstanden. Een kleine ontgraving aan het begin en einde van de boring is voldoende om de kruising mogelijk te maken. Met de HDD-techniek kunnen we buizen van HDPE, staal, gietijzer, GVK en GRE aanbrengen. Deze dienen als mantel- of medium voerende buis voor onder andere drinkwater, afvalwater, proceswater, lagedrukgas, hogedrukgas, biogas, stadsverwarming, olie, glasvezel, midden- en hoogspanningskabels. HDD-boringen werden in het verleden voornamelijk toegepast voor het kruisen van rivieren, kanalen, spoorwegen en autowegen. Tegenwoordig passen we deze techniek meer en meer toe voor het kruisen van natuurgevoelige gebieden, bestaande kabels en leidingen, bomenrijen, op industrieterreinen en in stedelijke gebieden.

Specialismen

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt Lees meer