Projecten

Mill ( Spoorstraat, stationsstraat, parallelweg en omgeving )

Projectdetails

  • OpdrachtgeverBrabant water en Endinet
  • LocatieMill ( Spoorstraat, stationsstraat, parallelweg en omgeving )
  • PeriodeSept. 2016 t/m april 2017
  • Doorlooptijd8 maanden
  • Tracelengte3300 meter

Project omschrijving

In opdracht van Brabant water en Endinet pakken we het Centrum van de gemeente Mill aan. Het waterleiding –en gasleiding net is grotendeels in de jaren 60 aangelegden daarom aan vervanging toe. Het project wordt in een 3 tal fases uitgevoerd welke aanvangen in september 2016. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de werkzaamheden tot april 2017. In totaal wordt er 3.300 meter water- en gasleiding vervangen.

Eveneens worden er ca. 550 stuks huisaansluitingen water en gas vervangen, daar de oude leidingen niet meer voldoen aan de hedendaagse standaarden. Nadat de huisaansluitingen zijn overgezet wordt vervolgens ca. 2000 meter oude leiding uit de grond gehaald en afgevoerd.  Binnen dit project zal naast het ontzorgen van de betreffende bewoners veel aandacht gaan baar het werken in vervuilde gronden gezien een aantal gebieden binnen dit project vervuild zijn. Voor ons als organisatie geen enkel probleem gezien onze BRL 7000 protocol 7004 certificaat. Als organisatie weten hoe we dienen te handelen conform de wet –en regelgeving.

Om de onderbrekingsminuten te elimineren hebben we ervoor gekozen om bij overnames de Waterblaastechniek in te zetten. Middels het plaatsen van een waterblaas sluiten we tijdelijk de leiding waaraan we werkzaamheden dienen te verrichten af. Middels het plaatsen van een bypass blijft water druk op de leidingen gegarandeerd waardoor de bewoners geen hinder ondervinden van onze werkzaamheden.  

 

BGM Infra Cuijk

Simon Homburgstraat 17
5431 NN Cuijk

Postbus 43
5430 AA Cuijk

T +31 485 31 61 47