Duurzaamheid

Werken met oog voor onze toekomst

We werken vandaag samen aan de Europese doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te wonen, werken en leven. Dat doen we door vandaag te werken rekening houdend met de wereld van morgen. We volgen drie sporen: duurzaam werken, circulair werken en bijdragen aan de energietransitie.

Wij zijn voortdurend bezig om onze impact op het milieu te verminderen. Onder andere onze ISO 14001 certificering, MVO-prestatieladder niveau 4, CO₂ prestatieladder niveau 3, laat zien dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om duurzaam te ondernemen.

Duurzaamheid

Duurzaam werken.

Duurzaamheid is een breed begrip. Het gaat er om dat mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. Zo raakt de aarde niet uitgeput en blijft deze ook op langere termijn leefbaar.

Concreet houdt dit in dat wij er alles aan doen om milieuvriendelijk te opereren. Onze uitdagingen zijn praktisch, en haalbaar. We zetten liever vele kleine stapjes, omdat we geloven dat we dan de meeste impact realiseren. We doen dat bij voorkeur samen met de opdrachtgever. We vertalen onze duurzame ambities naar de praktijk door voortdurend te kijken naar op welke wijze wij de uitstoot van CO2 kunnen verminderen. Onder meer door te kiezen voor duurzaame apparatuur, gereedschappen en materieel. Elektrisch indien beschikbaar en anders door toepassing van HVO 100 brandstof. Maar ook door het beperken van transportkilometers door samen te werken met lokale aannemers en door het hergebruik van materialen.

Circulair werken

De overheid wil in 2050 een circulaire economie realiseren. Wij ondersteunen dat streven dagelijks. Het betekent dat wij vanaf het ontwerp tot aan de realisatie en beheer een integrale aanpak voorstellen gericht op het verantwoord hergebruik van materiaal en het minimaliseren van afval. Het resultaat is een ontwerp waarbij de keuze van de materialen is afgestemd op minimaal onderhoud gedurende de levensduur en hergebruik aan het eind van levenscyclus. Op deze manier voorkomen we afval, verspilling van grondstoffen en verminderen we energie en CO2-uitstoot. Door nu tijd en aandacht te investeren in het voortraject helpen wij onze opdrachtgevers bij hun toekomstige duurzaamheidsdoelen.

Noot: Circulaire economie is het maximaliseren van hergebruik van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waarde vernietiging. Kenmerkend voor de circulaire economie is dat grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen niet worden uitgeput, maar efficiënt worden hergebruikt door bedrijven waardoor een productketen een kringloop wordt.

Duurzaamheid
Duurzaamheid

 

 

Als een van de grootse bouwtakken wordt in de ondergrondse Infratechniek veel materialen gebruikt, vooral zand en grond. Deze materialen zijn ruim voorhanden en raken niet snel uitgeput. Wél hebben we er enorme hoeveelheden van nodig. De winning en het transport hiervan belasten het klimaat fors. Met efficiënt gebruik en hergebruik verlagen we die impact. Want hoe minder grondstofwinning en transport, hoe minder CO2-uitstoot.

Energietransitie

CO2-neutraal werken in 2050 bereiken we alleen door nu te zorgen dat we duurzame energie op kunnen wekken. Deze uitdaging pakken we samen met u op. Wij hebben de expertise en ervaring om duurzame oplossingen te ontwikkelen en te realiseren. Concreet betekent het dat we voor diverse opdrachtgevers wind- en zonneparken realiseren. We realiseren voor onze opdrachtgevers de benodigde infrastructuur en borgen zo dat de opgewekte energie naar de juiste plekken wordt getransporteerd. Wij bieden een totaaloplossing; van engineering en vergunningsaanvraag tot ontwerp, aanleg en aansluiting.

 

In beweging richting de toekomst

BGM Infra is zich bewust van de rol die we hebben voor de volgende generatie. We willen met ons bedrijf onze wereld een beetje beter maken voor de volgende generatie. Dat kunnen we niet alleen. Samen met onze opdrachtgevers, partners en de omgeving dragen we een steentje bij.

Duurzaamheid

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt Lees meer