Beleidsverklaring

Voor BGM Infra B.V. vormen de omgeving, duurzaamheid én de goede zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu de kaders waarbinnen zij de organisatie inrichten en hun werkzaamheden verrichten. Het zijn volwaardige aandachtsgebieden van het management en haar werknemers die zijn geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Omgeving en duurzaamheid
Wij creëren op integere wijze maatschappelijke waarde door het continu vinden van balans in investeringen ten aanzien van bedrijfscontinuïteit, bedrijfsprocessen, onze medewerkers en onze leef- en werkomgeving. Daarbij betrekken wij onze belangrijkste stakeholders en baseren wij ons op de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast investeren wij waar mogelijk in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen, zodat ook onze relaties in de keten hun duurzaamheid kunnen vergroten.

Kwaliteit

Wij streven er naar om altijd te voldoen aan de overeengekomen eisen en specificaties van onze klanten.

Arbo/veiligheid

Wij streven maximaal naar het voorkomen van ongevallen, letsel en schade aan de gezondheid en het welzijn van een ieder die voor of namens ons werkt. De geldende arbowet- en regelgeving dient hierbij als minimumeis. Dit beleid krijgt verder vorm door middel van onderstaande veiligheidswaarden waaraan iedereen die onder het gezag en verantwoordelijkheid van BGM Infra B.V. werkt zich conformeert, te weten:

  • Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen veiligheid en die van mijn collega’s.
  • Ik spreek anderen aan op onveilig werken.
  • In geval van een onveilige situatie neem ik actie en informeer ik mijn leidinggevende.
  • Ik rapporteer (bijna)-ongevallen om anderen hiervan te kunnen laten leren.
  • Ik sta open voor opmerkingen over mijn veiligheidsgedrag.

Milieu

Wij voorkomen onnodige belasting van of schade aan het milieu en hinder aan de omgeving. De geldende Milieuwet- en regelgeving dient hierbij als minimumeis.

BGM Infra B.V. geeft invulling aan deze uitgangspunten door middel van het hiervoor ingerichte managementsysteem overeenkomstig de NEN-EN-ISO 9001:2015, de norm “Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizen legbedrijven” versie oktober 2009, en het geïntegreerde VGM-systeem met de eisen uit de BRL 7000 en de norm VCA** versie 2008/5.1

Het management is verantwoordelijk voor juiste, volledige en tijdige implementatie hiervan. Zij stelt de benodigde middelen beschikbaar om het managementsysteem te beheren en de prestaties op het gebied van omgeving, duurzaamheid, kwaliteit, arbo en milieu continu te verbeteren.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt Lees meer